Valori

PARTIDUL ARCA își asumă misiunea de a pune bazele unei noi clase politice meritocrate, pentru a întării suveranitatea societății și unui nou model socio-economic bazat pe doctrina distributistă, pentru ordine conceptuală, pentru predictibilitate bazată pe valori și pe principii.

PARTIDUL ARCA va duce o politică de întărire, respectare și refacere/ regenerare/deșteptare  a unității de neam si de credință. Piatra de temelie a mântuirii națiunii române este familia tradițională. În acest sens, atenția va fi acordată familiei tradiționale ca factor vital al dezvoltării națiunii române prin susținerea unui proces de  învigorare sufletească și trupească a membrilor ei ca premisă a afirmării conștiinței naționale.

Valori sociale

iubește-ti aproapele ca pe tine însuți” (Matei 22, 39)

Nu există principii politice autentice atunci când poporul, nebeneficiind de aplicarea lor, trăiește în sărăcie și insecuritate și nu există o societate prosperă și sănătoasă care să fi fost edificată pe calea individualismului și a adversității, oricât ar fi acestea de performante economic.

Situația în care ne aflăm ne face să realizăm, acum mai mult ca niciodată, că soluțiile adecvate sunt reprezentate de încurajarea și susținerea antreprenoriatului românesc și a tuturor producătorilor agricoli și meșteșugari români, prin punerea la dispoziție a unui întreg mecanism de implementare a unor măsuri sociale și economice și prin susținerea inovării și cercetării în toate domeniile care să asigure stabilitatea și autonomia comunităților.

Demersul nostru politic constă în implementarea soluțiilor certe aduse de profesioniștii de elită, pentru a oferi siguranță și prosperitate. Având oclasă politicămeritocratăla rădăcina acțiunii noastre sociale, preconizăm politici publice bazate pe securitate și justiție socială, pe solidaritate și echitate.

Valori morale și spirituale

Noi, membrii ARCA, români din țară și diasporă, considerăm căscena publică trebuie să abunde de un set de valori adecvate.

Dacă în viața privată putem opta, invocând libertatea negativă, pentru imoralitate, în momentul când ne asumăm o identitate politică devenim responsabili pentru o pluralitate de destine.

Partidul ARCAdin România,consideră că acțiunile politice sunt valoroase doar dacă includ și se ghidează pe valorile tradiționale ale poporului român, decantate în sute de ani de experiență:

 • spiritul de dreptate;
 • simplitatea;
 • compasiunea;
 • blândețea;
 • toleranța.

Optăm în mod deschis pentru un demers politic bazat pe valori tradiționale și adecvat contextului actual, care să includă și elementele de noutate și progres.

Noi suntem ceea ce vedem astăzi și avem obligația morală, așa cum bine și-a închipuit vorbele voievodului moldovean Ştefan cel Mare, Barbu Ştefănescu Delavrancea în piesa „Apus de Soare” prin celebra frază „Moldova n-a fost a strămoşilor mei, n-a fost a mea şi nu e a voastră, ci a urmaşilor voştri şi a urmaşilor urmaşilor voştri în veacul vecilor”. Suntem obligați să lăsăm o lume și o moștenire mai bună decât cea pe care noi am primit-o, asta e menirea noastră. 

În sângele nostru curge și o picătura de sânge din venele lor și pentru asta avem datoria istorică să lăsămcopiilor noștri o țară sănătoasă și prosperă, să recuperăm și să reparăm ceea ce s-a stricat cu neștiuta sau cu reaua intenție de catre alți semeni de-ai noștri, mai puțin luminați.

Obiective practice/reale

Ghidați de țelul și principiile noastre, vom lupta, în special pe cale parlamentară și guvernamentală, să ducem la îndeplinire o serie de obiective politice imediate. Considerăm că aceste obiective răspund unor comandamente civice, definite în minte și în suflet de către cei mai mulți dintre noi, care reprezintă priorități ale națiunii române:

 • creșterea nivelului de trai prin:
 • promovarea și implementarea  inovărilor tehnologice care să ne ajute sa salvăm resursele naturale cu un grad de poluare cât mai mic;
 • încurajarea unui trai de viață sănătosbazat pe educație economică;
 • finanțarea programelor de educație (tabere pentru copii, excursii, concursuri, cultură, teatru, etc);
 • dezvoltarea agriculturii române, atât în țară cât și pe plan internațional:
 • politici publice protecționiste pentru toți agricultorii și fermierii români;
 • acordarea de subvenții și sprijinire financiară pentru dezvoltarea agriculturii, fermelor și industriilor conexe;
 • crearea unei infrastructurii naționale strategice pentru produsele agroalimentare și produsele de primă necesitate, având în vedere crizele economice mondiale, pentru asigurarea produselor alimentare de bază;
 • încurajarea românilor plecați în diaspora pentru înființarea în România de afaceri în domeniul agriculturii si alimentației publice;
 • implementarea sistemului economic distributist pentru recuperarea resurselor din agricultură și industria alimentară.
 • introducerea în școli a unor materii și activități practice care să-i conștientizeze pe copiii noștri de importanță și valoarea interacțiunii cu mediul înconjurător, reciclarea și aplicarea tehnologiilor ecologice, edificarea unei democrații trainice, garantată de instituții independente și funcționale;
 • identificarea oportunităților și dezvoltarea structurilor de cercetare multidisciplinară care pot asigura evoluția naturală a economiei naționale;
 • dezvoltarea și modernizarea societății românești, concomitent cu reafirmarea rolului și statutului României în Uniunea Europeană;
 • întărirea ,,pilonilor noștri identitari”, instituțiile definitorii și esențiale ale națiunii române;
 • construirea unei economii de piață solide, încurajarea liberei inițiative, a spiritului  întreprinzător și concurențial;
 • transformarea mediului de afaceri privat într-un vector important al dezvoltării naționale;
 • asigurarea unui raport deschis și benefic cu minoritățile de orice fel și transformarea   României într-un model european de colaborare etnică și religioasă;
 • încurajarea unui dialog social/real, care să includă societatea civilă, sindicatele și  clasa politică;
 • asigurarea separației puterilor în stat;
 • combaterea discursului politic autoritarist sau extremist;
 • înființarea Ministerului  Reconstrucției Sociale, minister însărcinat cu analiza, stabilirea și implementarea priorităților naționale și sociale. Prioritățile vor fi stabilite de către minister și vor fi supuse votului în Parlament din cinci în cinci ani, iar ministerul nou creat va avea obligația de a urmări ducerea la bun sfârșit a dezideratelor stabilite, cu mandate clare și bazate pe o continuitate caracterizată de competență profesională și o analiză realistică a rezultatelor obținute.
 • stabilirea în comun cu forțele politice semnificative, active a unui program de dezvoltare națională cu predicție pe o perioadă mare de timp –zeci/sute de ani, care să fie sarcină pentru oricare formațiuni politice sunt la putere, dar care poate duce la căderea acelor forțe de la guvernare dacă nu îndeplinesc planul comun;

Partidul ARCA va elabora un cadru legal, împreună cu personalitățile juridice, pentruo patrie sănătoasă și ne propunemsă ducem și o politică ecologistă, o politică de recunoaștere a necesitații de regenerare a nației, a pământului strămoșesc, unde ne-am născut noi, unde s-au născut copiii noștri, o patrie pe care avem obligația sa o lăsăm moștenire urmașilor noștri.

Armonia și respectul față de mediul înconjurător constituie cheia unei alimentații și vieți sănătoase și împlinite, astfel, ne propunem crearea legislației și verificarea strictă a îndeplinirii ei:

 • reducerea poluării aerului, solului și a apei;
 • identificarea problemelor și crearea programelor naționale de ecologizare;
 • înlocuirea tehnologiilor poluatoare neesențiale de orice fel;
 • reciclarea gunoaielor constituie o importantă modalitate de salvare și folosire eficientă a resurselor naturale;
 • e necesar ca fiecare comunitate să implementeze un program de management eficient al tuturor resurselor și implicit al deșeurilor/gunoaielor de orice fel în scopul reciclării lor;
 • folosirea de produse și substanțe prietene cu natura(exemplu: se deversează milioane de litri de detergenți în fiecare râu), tehnologii inovative care să ducă la eficientizarea culturilor și în primul rând la o simbioză organică a omului cu natura;
 • ecologizarea peste tot unde este posibil;
 • asigurarea unei flore și faune în care biodiversitatea să ne readucă cu gândul la acest ”colț de Rai” în care suntem binecuvântați să trăim;

Toate acestea se vor putea realiza prin implicarea noastră, a tuturor,prin educația data copiilor noștri, care să conștientizeze că noi și Pământul suntem un tot unitar și că armonia se reflectă în toate aspectele și acțiunile noastre.

Familia

”acel poligon de șlefuire a ființei sub privirea atentă a mătușilor și rudelor vagi dar intime, acel loc de deprindere a bunelor maniere, acel loc unde înveți să primești un om în casă cum se cuvine, nu cu saleuri cumpărate de la colț, si nu cu pahare de plastic, acel locunde înveți valoarea semitonului, a șoaptei, a îngândurării, a tandreței, acel mic univers pe care copilul nu-l părăsește doar pentru a deveni un alt consumator narcisist și pragmatic, ci o persoană care să afirme realitatea lumii, nu să o diminueze prin rău.

Mircea Platon

La temelia țării noastre a stat și va sta familia tradițională românească, întruchiparea perfectă a unității în diversitatea persoanelor, universul interpersonal al angajării reciproce, locul unde persoana se definește pe sine în relație cu ceilalți  și principala comunitate care se interpune între individ și stat.

Iată de ce  considerăm familia fundamentul de bază al României integre și prospere și unitatea de bază a  economiei sale civice. 

În economiile și societățile de tip neoliberal și socialist/neocomunist, temelia este “actorul economic”, individul-unealtă,  izolat sau  pierdut într-o masă informă de oameni, ca în comunism. Într-o astfel de ordine socioeconomică,  familiei îi revine un rol secundar, fiind redusă la valoarea ei economică de furnizor de “resurse umane”, consumatori si “sclavi pe plantații”

În ultimii treizeci de ani, atât statul cât și sectorul marilor companii au încovoiat spatele familiei, unul cu impozite și hărțuieli birocratice, celălalt cu ritmuri epuizante de muncă. Au făcut ocolul lumii cazurile tinerilor corporatiști români sufocați de truda depusă pe plantațiile transnaționalelor.

Din cauza lipsei de oportunități din țară, mii de familiști au luat drumul pribegiei lăsând în urma lor ogoare nemuncite și copii cu ochii în lacrimi. Ce preț au oare copiii care s-au sinucis de dorul părinților?

Spre deosebire de economia neoliberală, economia civică pe care o propunem, nu mai tratează familia drept un element neesențial, de multe ori chiar stânjenitor, ceva ce ține de „orele de după muncă“, nu îi mai relativizează importanta și nu o mai batjocorește prin inacceptabile lărgiri de sens, ci o repune în drepturi și în stima care i se cuvine. Amintim faptul ca familia este cadrul, prin excelență de manifestare a “economiei dăruirii”, economia iubirii care i-a oferit fiecăruia dintre noi lucrurile esențiale (dragostea, limba, credința, valorile morale, „cei șapte ani de acasă“) fără să ceară nimic în schimb.

Vom milita ca familia sa-si recapete controlul asupra învățământului de stat. Școala românească de astăzi  funcționează  doar cu  scopul de a  scoate pe bandă rulantă tineri socializați meniți să devină viitori “sclavi fericiți”. 

Ne pronunțăm împotriva abordării tehnocratice a învățământului românesc, a separării, după vechile tipare industriale, a educației de învățământ, a familiei de economie și de școala. Lumea contemporană se îndreaptă către o reintegrare a lor (după cum o arată și studiile unor reputați gânditori precum Allan Carlson, Adam K. Webb ori Philip Blond in John Medaille, Ovidiu Hurduzeu, Economia libertății, București, Logos, 2009). 

Educația nu se face exclusiv în școala publică, ci, mai ales, în familia restrânsă și în familia mare, comunitatea socio-economică organică extinsă (satul, parohia, cartierul).

Educația în spiritul economiei civice și a valorilor noii societăți, în special în etapele inițiale de implementare a noii paradigme societale, va trebui să fie asigurată printr-o campanie susținută de diseminare prin mass media, campanie adresată în special tinerilor. În paralel, curriculum-ul național va trebui să fie rapid adaptat și îmbogățit pentru ca învățământul să formeze tinerii în spiritul valorilor și practicilor unei societăți distributist-suveraniste.  

În prezent “copiii sunt sexualizați de mici și educați să gândească numai în termeni de succes material, de ‘țeapa’, ‘tun’, să fie ‘vedete ’sau să fie ‘buni la învățătură’ ca să poată ‘pleca afara ’, împreunate cu violența și drogurile din ce în ce mai prezente, în lipsa părinților reali (plecați la muncă sau încleștați in patimile lumii moderne), copiii cad pe mâna pseudo-părinților, a ‘tătucilor ’de tot soiul: de la organisme ale statului la corporații, mafioți, bande, rețele de prostituție.

Susținem acele propuneri de introducere a învățământului la domiciliu ca una dintre  formele  de educație a copiilor. ″ Și neoliberalii și comuniștii au distrus simbolic și economic, familia tradițională. Școala de acasă presupune, în Romania, revigorarea economiei civice care ar permite tatălui să-și poată susține familia ca mic proprietar-producător și o reabilitare simbolică a familiei tradiționale, a femeii ‘casnice’. Nu poți face școala acasă cu doi părinți “corporatiști”, trăind în trafic si vorbind cu copiii ‘pe mobil’.″

Prin implementarea sistemului economic distribitist se vor crea locuri de muncă, în acest sens, ne propunem să aducem părinții acasă pentru ca părinții să-și poată aduna copiii de pe maidanele reale sau virtuale.

Societatea ca simfonie pluripersonală

Ordinea economică bazată pe inginerii financiare, practici mafiote și monopoliste, dominantă până mai ieri, s-a prăbușit.

Din Argentina până în Emilia-Romana, Marea Britanie, SUA (cu explozia „noului agrarianism“ și a formelor de asociere voluntară de tip cooperatist), în nenumărate locuri de pe glob funcționează deja o nouă economie.

Este o economie în care cetățeanul de rând îșipoaterecăpătă autonomia și demnitatea. Nu este vorba despre o altă inginerie economică și financiară, ci de un model grass roots, construit de la firul ierbii, animat de un spirit și de principii comune dar cu întrupări diferite de la țară la țară. Noua economie civică a României nu va mai veni la pachet de pe alte meleaguri pentru a fi implementată „creator“ sau „original“ de cleptocraţia autohtonă și de „investitorii strategici“ de aiurea. De data aceasta, modelul economic şi social este „made in Romania“, gândit de adevărați profesioniști spre binele comun – al românilor și, deopotrivă, al partenerilor noștri europeni.

Știm prea bine dezastrul pe care l-a provocat țării „economia de comandă“ a comunismului. În perioada „tranziției“ am simțit pe pielea noastră efectele „terapiilor de șoc“, ale „programelor de austeritate“ și ale „privatizărilor“ frauduloase. Cu un stat anarho-tiranic și slab, slugarnic și mafiot(după caz) în relațiile cu plutocrația, cu firmele transnaționale și cu propria sa birocrație, autoritar, tiranic în relațiile cu simplii cetățeni – România nu poate ieși la liman mergând pe drumurile bătute de bandele de jefuitori.

Nu putem avea un stat democratic fără o democrație economică. Așa cum cleptocraţia are nevoie de un stat mafiot, cu politicieni corupți, și un sistem economic dominat de concentrarea masivă a bogăției și puterii în mâinile câtorva entități private – tot așa existența miculuiîntreprinzător, a țăranului, a micului proprietar, a omului normal este grav amenințată dacă nu se desfășoară în cadrul unui stat civic și al unei economii democratice.

Odată ce va fi fost înrădăcinată economia civică, societatea românească va lucra ca o simfonie pluripersonală în care fiecare persoană interpretează partitura sa, fiecare aducând o contribuție concretă, fiecare profitând de toți semenii săi.

Neîncrederea, apatia și indiferența cetățeanului român nu sunt stări congenitale. Ele sunt cauzate de un sistem care l-a făcut neputincios și i-a răpit, una câte una, speranțele. Înțelegând însă că economia civică acționează spre binele său și al țării, românul își va sufleca mânecile și va trece la treabă. Vom fi uimiți de entuziasmul ce-l va însufleți, cât de repede și de bine va restaura din temelii România – România noastră.

Democrația

Partidul ARCA,consideră că dezvoltarea deplină a capacităților umane poate avea loc numai în cadrul unui regim democratic. Regimurile politice concurente, puse în slujba unui lider absolut sau unei idei totalitare, reduc capacitatea de autodeterminare a cetățenilor, afectându-le exercițiul responsabilității și al deciziilor libere. Urmărirea propriei viziuni despre fericire și împlinire poate avea loc, în mod plenar, numai în cadrul democrațiilor.

Credem că, dintre toate calamitățile ce au afectat omenirea de-a lungul istoriei, nici una nu poate fi comparată cu cele provocate de oamenii politici care au refuzat, în numele eficienței sau nobleței, consultarea poporului. Fanatismul ideologic sau religios, setea de puterea, căutarea gloriei personale au dus umanitatea până în pragul extincției. Lecțiile oferite de cele două războaie mondiale și de prăbușirea comunismului au demonstrat faptul că democrația este singura cale politică pe care putem păși. A devenit evident că singurul sistem economic capabil să garanteze creșterea nivelului de trai, modernizarea și dezvoltarea durabilă este capitalismul; singurul sistem de drepturi și îndatoriri în stare să asigure prezervarea demnității umane este cel preconizat de Declarația drepturilor omului; și, in sfârșit, singurul sistem politic capabil să detecteze și să corecteze la timp erorile și abuzurile este democrația.

Noi, membrii ARCA, români din țară și din diaspora, ne pronunțăm  pentru un regim politic în care există o organizare constituțională a concurenței în scopul exercitării puterii; credem că această concurență trebuie să fie pașnică, neconflictuală; considerăm că expresia acestei concurențe pașnice o reprezintă alegerile; în plus, credem că exercitarea puterii de către un partid trebuie să fie temporară și normată. Toate aceste elemente pot fi reunite sub un singur nume: democrație. Militând pentru consolidarea democrației în România.Partidul își propune să acționeze în următoarele direcții:

 • organizarea unor alegeri libere și corecte, prin selecția observatorilor la secțiile de votare;
 • dezvoltarea libertății de expresie, prin sistemul de învățământ gimnazial și liceal și universitar;
 • asigurarea unor surse alternative și concurente de informare, prin interzicerea cu desăvârșire a ștergerilor de materiale de pe net privind alte opinii despre diferite subiecte de moment;
 • asigurarea libertății de a crea organizații sau de a adera la acestea, ținând cont legislația n vigoare;
 • exercitarea efectivă a controlului transparent parlamentar asupra administrației;
 • ocuparea funcțiilor de demnitate publică bazată pe criterii meritocratice, prin  propunerea/selecția de persoane integre cu studii de specialitate corespunzătoare, cu experiență în domeniu, cu un caracter moral creștin, etc);
 • consolidarea dreptului transparent de contestare publică;
 • condamnarea practicilor care încalcă drepturile fundamentale ale omului prin diferite forme de stigmatizare, segregare socială sau opresiune.

Partidul ARCA aparține tuturor românilor din țară și diaspora care cred că principala prioritate a anilor în curs este edificarea unui stat puternic, modern, ancorat în valorile creștine și tradiționale, considerând matca familiei tradiționale drept unic izvor al societății românești.

Lumea contemporană – a cooperării, a globalizării, a marilor sinteze culturale, în care dorim să ne integrăm pentru progresul și dezvoltarea noastră, nu poate supraviețui în lipsa națiunilor și a sentimentului naționalcare creează sentimentul esențial omului, al apartenenței, al rădăcinilor.

 Naționalitatea, limba, tradițiile, istoria, reprezintă moduri prin care umanitatea poate păși spre Adevărul universal, indispensabil mântuirii neamului omenesc.

Statul de drept

Statul de drept este prelungirea instituțională a democrației: nu există democrație autentică în lipsa statului de drept. Funcționarea unui stat de drept oferă cetățenilor certitudinea că regulile și procedurile dictează în locul intereselor personale. Nu liderii conjuncturali sunt cei chemați să decidă asupra drepturilor și obligațiilor noastre, ci o serie de legi care sunt aplicate de specialiști aflați sub control civic.

Partidul ARCAdin Româniaconsideră că, pentru a fi evitate abuzurile și nedreptățile, societatea trebuie condusă de o un edificiu complex de legi, norme și reguli moderne, predefinite și impersonale, care să acționeze în mod egal pentru toți cetățenii.

Statul de drept face posibilă domnia legii și constituie garanția faptului că nimeni nu poate lua decizii în interes personal. Aceleași reguli acționează pentru toți, nimeni nu este mai presus de lege.

Partidul ARCA își propune să acționeze, pe cale politică și parlamentară, astfel:

 • reforma profundă a sistemului juridic din România, care trebuie să devină impermeabil la presiunile mediului politic și să asigure oamenilor legii un nivel adecvat de pregătire și promovare și un climat normal pentru desfășurarea activității, prin excluderea aparteneților politici;  
 • promovarea graduală a unei noi generații de specialiști în administrația publică, ținând cont  de evaluările profesionale anuale;
 • aplicarea cu rigoare a principiului meritocrației, ”oameni potriviți la locuri potrivite”;
 • asigurarea stabilității constituționale;
 • asigurarea continuității și coerenței aplicării actului administrativ; definirea clară și sprijinirea integrării armonice a măsurilor legislativeîn ansamblul legislației românești; apărarea prerogativelor Curții Constituționale.

Economie

Având în vedere specificul economic românesc, dar și principiile constitutive ale ideologiei distributist-suveraniste, suntem adepții economiei de piață consolidate social și facem eforturi pentru: Dezvoltarea economiei de piață, a mediului concurențial și a infrastructurii; 

 • Structurarea nevoilor industriale și dezvoltarea ei în economia distributistă, precum și sprijinirea prin instituții de cercetare-dezvoltare de profil;
 • Sprijinirea producătorilor agro-zootehnici (structurarea nevoilor agriculturiiși industriei alimentare și dezvoltarea ei în economia distributistă precum și sprijinirea acesteia prin instituții de cercetare-dezvoltare de profil) cu scopul creșterii producției și asocierii acestora în vederea dezvoltării industriei alimentare prin extinderea sistemelor de irigații, inclusiv prin construirea Canalului Siret-Bărăgan (reluarea sistemului de irigații in integrum, indiferent de nevoia de a fugi de trecutut comunist care rezolvase cea mai mare parte a acestei probleme.)
 • Extinderea și îmbunătățirea infrastructurii de transport (întrucât dezvoltarea și modernizarea tuturor domeniilor de activitate depind de activitatea de transport produse și persoane) ;
 • Dezvoltarea capitalului autohton ca sursă principală de finanțare, prin susțineare antreprenorilor.
 • Protejarea mediului, a resurselor naturale și umane prin valorificarea sustenabilă a acestora în scopul obținerii de calitate și plusvaloare în dauna exploatării extensive și excesive a acestora, cum este cazul materialului lemnos (interzicerea defrișării pădurilor, construirea de fabrici de mobilă, etc. ) care constituie un contraexemplu definitoriu;
 • Întărirea rolului statului în domeniile controlului și reglementării,
 • Asigurarea protecției consumatorului român prin sporirea controlului instituțional al statului,
 • Apărarea dreptului de proprietate prevăzută de Constituția actuală;
 • Dezvoltarea culturii si protejarea patrimoniului național pe baze raționale, creștine;
 • Dezvoltarea industriei de apărare;
 • Valorificarea, susținerea, încurajarea, promovarea și diversificarea turismului românesc în contextul frumuseții locurilor și al semnificației istorice a teritoriului pe care l-am moștenit de la străbunii noștri și a căror moștenire o vom lasă copiilor noștri.
 • Dezvoltarea cercetării-dezvoltării pe ramuri ale economiei naționale și sprijin pentru crearea lor în cadrul întreprinderilor productive, ca sursă de soluții și proiecte pentru industrie;

Cele mai înfloritoare episoade din istoria și cultura românească au o întruchipare creștină și națională. Originea creștinismului românesc conduce înspre timpurile apostolice atestând adevărul că românii s-au născut creștini. Din acest punct de vedere, considerăm că rădăcinile culturii naționale exprimă forța de sinteză a poporului român, capabil să-și definească identitatea ca expresie a înveșnicirii sale

Scopul Partidului ARCA din România este punerea în practică, prin accesul la guvernare, a viziunii noastre despre o societate prosperă și democratică, despre o Românie integră și europeană ce se sprijină, fără echivoc, pe valorile moral-creștine definitorii pentru poporul român.

Națiunea

„- Mama, pot să le spun acolo (Viena) că sunt român?, întreba deodată Jurjac (George Enescu).- Sigur, de ce să nu le spui?- Mă gândeam…să nu creadă…că mă laud.

Noi, membrii Partidului ARCA din România și din diaspora, considerăm că pluralitatea de națiuni  și culturi constituie un dar care se cere protejat. Națiunile reprezintă nuanțe inefabile ale umanității noastre comune. În lipsa acestor nuanțe, o cultură mondială unică, comună, ar pierde o parte însemnată din tezaurul de idei și credințe al civilizațiilor. Considerăm că sentimentul patriotic este natural; că el ne este insuflat odată cu primele cuvinte și mângâieri. Credem că lumea modernă poate fi compusă din patriotisme care se respectă și se înțeleg reciproc.

Suntem mândri că suntem cetățenii acestei țări binecuvântate și dorim să asigurăm unitatea, forța și prosperitatea patriei noastre. Susținem organizarea de conferințe și simpozioane internaționale, publicări de carte științifică prin care să conturăm adevărurile istorice din care izvorăsc dreptul poporului la autodeterminare în granițele și teritoriile pe care le-au gestionat și în care trăiesc români, pentru descurajarea forțelor obscure în demersurile lor de încercare de preluare de teritorii precum și drepturile românilor din teritoriile prezente acum în jurisdicția altor țări.

Patriotismul nostru nu va putea fi niciodată asociat cu formele agresive de naționalism. Considerăm că naționalismul xenofob este o înjosire a sentimentului național. Respectul pentru propriile valori naționale este perfect compatibil cu respectul pentru valorile celorlalte popoare: iubindu-ne țara, înțelegem iubirea celuilalt pentru țara lui. Din aceste rațiuni, Partidul ARCA militează împotriva formațiunilor xenofobe, antisemite ș.a.m.d. Considerăm că România trebuie să reprezinte un model de cooperare între etnii. Cetățenii români, indiferent de etnie, trebuie să se bucure de drepturi egale, de un acces nediferențiat la propria cultură și limbă. Ne pronunțăm pentru dreptul minorităților naționale la păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase, după cum prevăd litera și spiritul Constituției.

Credem că orice formă de separatism pe criterii etnice este ilegitimă și poate provoca mari neliniști sociale. Autonomia administrativă nu trebuie confundată, în mod deliberat, cu autonomia etnică.

Suveranismul în contextul epocii post-globalizare

Pe 14 ianuarie 1994, Herman E. Daly, „senior economist” al Băncii Mondiale, a propus patru „remedii“ radicale pentru reformarea venerabilei instituții. Discursul, care a însoțit cererea sa de demisie, a lansat o viziune inovatoare asupra globalizării şi trecerii la o economie sustenabilă. La acea vreme, ideile lui Daly au fost primite cu suspiciune. Acum, însă, cuvintele sale se dovedesc profetice. Puțini mai pun la îndoială justețea soluțiilor celui care este considerat în prezent „unul dintre cei o sută de vizionari care ne pot schimba viața“.

Dintre propunerile pe care Daly le-a înaintat Băncii Mondiale, cea de-a patra a atras atenția în mod deosebit:

„Renunțați la ideologia integrării economice globale prin comerțul liber, mobilitatea capitalului liber și creștere bazată pe export și favorizați o orientare mai suveranistă, care caută să dezvolte producția domestică pentru piețele interne ca primă opțiune, recurgând la comerțul internațional doar atunci când acesta se dovedește a fi în mod clar mai eficient. În prezent, interdependența globală este glorificată drept un bine axiomatic. Calea regală spre dezvoltare, pace şi armonie este considerată a fi cea prin care fiecare țară urmărește să cucerească neîncetat piețele celorlalte națiuni. Cuvântul «globalist» are conotații politice corecte, în vreme ce «suveranist» a ajuns să fie peiorativ. S-a ajuns atât de departe încât consider necesar să ne reamintim că Banca Mondială există pentru a servi interesele membrilor ei, care sunt state națiuni, comunități naționale – nicidecum indivizi, corporații sau chiar ONG-uri. Nu are o cartă care să servească o singură lume fără frontiere, viziunea cosmopolită a integrării globale… Modelul comunității internaționale, de la baza instituțiilor sistemului Bretton Woods (FMI şi Banca Mondială, nota trad.), este cel al «comunității comunităților», o federație internațională de comunități naționale care cooperează pentru a rezolva problemele globale conform principiului subsidiarității. Nu este modelul cosmopolit al cetățeniei globale directe într-o singură comunitate mondială integrată fără intermedierea statelor naționale. A globaliza economia prin ștergerea frontierelor economice naționale prin comerț liber, mobilitatea liberă a capitalului sau cel puțin prin migrațiile necontrolate înseamnă să rânești în mod fatal unitatea majoră a comunității care este capabilă să ducă la îndeplinire politicile dedicate binelui comun… Globalismul cosmopolit slăbește granițele naționale și puterea comunităților naționale și subnaționale, în timp ce întărește puterea relativă a corporațiilor transnaționale. Din moment ce nu există guvern mondial capabil să reglementeze capitalul global în interes global, și din moment ce atât necesitatea și posibilitatea unui astfel de guvern nu sunt de dorit, va fi necesar să facem capitalul mai puțin global și mai național. Știu că acum (1994, nota trad.) acest lucru este de neînchipuit, dar luați-l drept o prezicere – peste zece ani cuvintele și conceptele cele mai în vogă vor fi «renaționalizarea capitalului» și «înrădăcinarea în comunitate a capitalului pentru dezvoltarea economiilor naționale și locale», nicidecum truismele actuale legate de creștere generată de exporturi și stimulată prin orice fel de ajustări necesare pentru a creste competitivitatea globală. «Competitivitatea globală» (de obicei un slogan menit să amorțească gândirea) reflectă nu atât o productivitate crescută a proceselor de valorificare a resurselor ci o competiție bazată pe micșorarea standardelor menită să reducă salariile, să externalizare costurile ambientale și sociale și să exporte capital natural la prețuri mici în chip de «venit». Cu ocazia celebrării celor cincizeci de ani de activitate, Banca Mondială ar trebui să reflecte în mod profund la cuvintele, date uitării, ale unuia dintre fondatorii ei, John Maynard Keynes: «Simpatia mea se îndreaptă spre cei care minimizează, mai degrabă decât spre cei care accentuează la maxim încrengătura economică între națiuni. Ideile, cunoștințele, arta, ospitalitatea, călătoriile – acestea sunt lucruri care trebuie să fie internaționale prin natura lor. Dar bunurile să fie produse acasă ori de câte ori este posibil şi convenabil şi, mai presus de toate, finanțele să rămână în primul rând naționale“. 

Dar astăzi suveranismul  mai este oare o ideologie credibilă? Se mai poate construi în baza lui o argumentație solidă care să dezamorseze sofisticăria corporatistă şi globalistă care ne este servită în chip de evidentă irefutabilă?

Nu numai că suveranismul rămâne o ideologie viabilă, dar ea este singura capabilă să promoveze atât interesul național cât şi pe cel al omenirii în condițiile mileniului III. Globalismul urmează vechea logică a darwinismului social. Companiile transnaționale, fondurile speculative, „statele globale“ puternice și slujbașii lor, oligarhii şi politicienii locali nu sunt animați decât de voința individuală de putere tradusă în voința de a maximiza profitul pe spinarea jucătorilor mai slabi din „noua ordine mondială“. „Privatizarea şi globalizarea“ – scrie Ilie Șerbănescu – „sunt simple baliverne vânturate de cei puternici spre a-i supune şi subjuga pe cei slabi… S-a văzut de la o poștă ce minciună gogonată este asta cu «globalizarea»! Fiecare jucător important a uitat de «globalizare» şi s-a concentrat pe capitalul propriu: mari companii proprii din sectorul financiarbancar sau chiar din sectorul industrial… Problema este că «naționalismul economic» s-a manifestat şi se manifestă între «globalizatori»… Aceştia au putut fi naționaliști pentru că mai au pe ce şi cu ce! Dar cei deja «globalizați» nu mai dispun de nimic altceva“.

Timp de treizeci de ani, România a jucat după cum i-au cântat  neocomuniștii și „globaliștii“ (globaliștii, plus politrucii şi oligarhii locali). Am fost „integrați“ pentru a fi dezintegrați. A fost dezintegrată economia națională și odată cu ea coeziunea socială şi spirituală a unui întreg popor. Nu mai dispunem de nimic altceva decât de credința în Dumnezeu și de puterea refuzului.

Suveranismul astăzi, dacă vrea sa fie o ideologie viabilă, trebuie să fie la înălțimea provocărilor zilei. Soluțiile și principiile politice și organizatorice din trecut sunt complet inoperante în noua paradigmă. Suveranismul românesc înseamnă recâștigarea demnității dar și a smereniei, întoarcerea la cumpătare și la buna rânduială a gospodarilor harnici si hotărați. Trebuie să-și propună ceea ce poate sa ducă la îndeplinire: sa transforme țara într-un “tigru verde” cum este Norvegia, Danemarca sau Suedia. Capitalul natural, încă foarte mare, este tot ceea ce ne-a mai rămas. Apărând-ne și valorificând capitalul natural al țării, ne vom aduce propria noastră contribuție la păstrarea ecosistemului european și astfel suntem în consonanță cu mișcările internaționale de apărare ale mediului înconjurător. 

Romania are toate condițiile să devină un “tigru verde”. Ce ar trebui făcut pentru a atinge acest obiectiv? 

Să reformăm clasa politică – politica să nu mai fie trambulina spre căpătuială și jaf. Deja clasa politică actuală nu mai poate guverna țara. După depolitizarea instituțiilor statului, trecem la ecologizarea țării, și la propriu și la figurat;   întronăm competența, disciplina și justiția în toate domeniile, recapitalizăm clasa de mijloc și ne concentrăm pe dezvoltarea agriculturii ecologice și a industriilor verzi. Între timp, punem ordine în sistemul de educație și formăm niște generații competente, cu dragoste de țară, de tradiții și iubitoare de aproape și de Dumnezeu.     Desigur, este greu.  Dar alternativa este dispariția de pe hartă a României. Nu mai există soluție “scăldată”. Cei care se situează de partea optimiștilor și luptătorilor, cei care au încredere azi în forțele schimbării radicale nu vor fi dezamăgiți.

Politica externă

Integrarea europeană a fost o legitate istorică, un proces natural care a adus România la izvoarele sale identitare. Aportul românesc la făurirea culturii și civilizației europene este incontestabil: mai întâi, un aport istoric, datorat condiției noastre de „paznici de est” ai continentului împotriva migraților; apoi, un aport cultural, care poate fi rezumat prin nume simbol precum Dimitrie Cantemir, Mihai Eminescu, Nicolae lorga, Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen lonescu, George Enescu, Constantin Brâncuși și mulți alții.

Contribuția noastră culturală la tezaurul european va trebui dublată, progresiv, de una politică, economică și instituțională. Suntem convinși că Europa este o opțiune temeinică, pozitivă, esențială, fiind singura opțiune strategică benefică pentru viitorul nostru.

Vom milita pentru un statut cât mai favorabil al României în cadrul țărilor Uniunii Europene, neacceptând niciun fel de discriminare. Vom milita, de asemenea, pentru dreptul nostru la identitate culturală și națională.

Suntem adepții unei implicări active a României în cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord – NATO și vom susține practic compatibilizarea dotărilor Armatei Române cu cele ale Organizației.

Considerăm că, în noua configurație mondială, ONU trebuie să joace un rol sporit, fiind principala sursă de legitimitate în privința sancțiunilor economice sau intervențiilor armate.

Considerăm că diplomația românească trebuie să asigure un echilibru între aliații noștri europeni și americani. Ne pronunțăm pentru continuarea unui parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii, parteneriat bazat pe respect și sprijin reciproc.

Pledăm pentru recâștigarea unor parteneri istorici, puternici ca și pentru redobândirea unor piețe tradiționale, precum cele din Africa, Asia, America de Sud.

Respectul față de Biserică/Religie

Istoria României nu poate fi concepută fără aportul Bisericii noastre naționale, autocefale.

Într-o epocă în care educația laică era de neconceput, Biserica a format primii noștri cărturari. Cei dintâi istorici, poeți sau oameni de știință români au fost preoți sau monahi. Grație eforturilor lor, cronica civilizației românești a putut fi păstrată. Instituția bisericii ortodoxe a jucat un rol important în cadrul lumii creștine, având contribuții esențiale în procesul educațional românesc. De asemenea, greco-catolicii au avut o contribuție decisivă la nașterea culturii române moderne, ei revenindu-i marele merit de a fi asigurat primul episod de sincronizare a acesteia cu civilizația occidentală. La rândul lor, romano-catolicii și protestanții au realizat importante lucrări caritabile și opere arhitectonice.

România profundă, reală, a rămas atașată valorilor creștine, în ciuda unei politici oficiale de indiferență religioasă. Astăzi, după o jumătate de secol de exil spiritual, poporul român revine la adevărata credință creștină.

În zilele în care ideologiile clasice dispar, în care dilema identitară devine din ce în ce mai acută, nevoia noastră de a aparține unei civilizații cu miză spirituală devine acută. Cei care cred că Europa Unită poate fi fondată numai pe monedă și piață comune, se înseilă: sentimentul comunitar se naște deasupra realităților materiale, în universul valorilor esențiale. Având “grupă sanguină” creștină, Europa nu se va putea regăsi decât sub acoperișul  spiritual al creștinismului.

Noi, membrii Partidului ARCA, din România și din diaspora, credem că Europa are două izvoare istorice: unul clasic, greco-roman, și altul creştin, care sintetizează în mod original influențe orientale, iudaice, eleniste, latine și germanice. Cum moștenirea greco-romană a fost asimilată în mod organic de creștinism prin intermediul marilor teologi apuseni, considerăm că Europa constituie, din punct de vedere civilizațional, continentul Creștinătății.

Considerăm că familia tradițională, în viziunea creștină, este instituția fundamentală a societății. Fără aportul de afecțiune și securitate oferit de familie, societatea s-ar descentra, și-ar pierde echilibrul emoțional, abrutizându-se. Din acest motiv, familia trebuie sprijinită:

 • prin politici responsabile de încurajare a natalității;
 • prin politici de sprijinire a tinerelor familii cât și a familiilor monoparentale;
 • prin extinderea consilierii matrimoniale și a planificării familiale;
 • prin promovarea deschisă a valorii creștine a familiei;
 • prin promovarea unei legislații care să protejeze spațiul familial de agresiunea indecenței, a imoralității.

În mod natural, toate aceste măsuri nu vor intra în contradicție cu drepturile și libertățile constituționale.

Partidul ARCA va promova, prin conferințe și mese rotunde, dialogul dintre culte și confesiuni. Considerăm că România poate să joace un rol decisiv în procesul de apropiere a lumii romano-catolice de ortodoxie, țara noastră reprezentând veriga de legătură dintre cele două civilizații. Considerăm că acesta este scopul pentru care Dumnezeu a dorit o Românie creștină și ortodoxă.

Securitatea socială

Ritmul specific vieții moderne, precum și nivelul de trai din România, fac ca țara noastră să cunoască în foarte mică măsură avantajele siguranței sociale. Nu suntem siguri pe locurile noastre de muncă; nu suntem siguri că vom avea capacitatea de a acoperi cheltuielile curente; nu suntem siguri de viitorul copiilor noștri; nu suntem siguri de viitorul domeniului  în care activăm și, mai grav, nu suntem siguri nici măcar de viitorul României. Din acest motiv, capacitatea noastră de a munci, a trăi în societate și a ne căută fericirea are de suferit: grija zilei de mâine e opresivă.

Insecuritatea socială pe care o cunosc românii nu trebuie confundată cu mobilitatea forței de muncă specifică țărilor dezvoltate. În Occident, părăsirea unei slujbe e aproape sinonimă cu obținerea alteia; în România, locurile de muncă sunt puține, precare, prost plătite fapt ce a condus la o imigrație fără precedent

Considerăm că orice diferență socială nu poate surveni decât în urma meritelor personale. Acceptăm faptul că oamenii sunt diferiți din punctul de vedere al talentelor, tenacității, productivității și credem că această diferență acționează în beneficiul întregii societăți. Totuși, atunci când diferența se transformă în handicap, considerăm că este de datoria comunității să se solidarizeze cu membrii săi aflați în nevoie. De altfel, solidaritatea are un caracter dinamic: ea nu acționează continuu în beneficiul unor anumite persoane; cei care oferă azi solidaritate pot deveni mâine beneficiarii ei. Din acest motiv, solidaritatea poate fi considerată un credit acordat propriului viitor.

Statul

Noi, membrii Partidului ARCA, din România și din diaspora, considerăm că rolul statului în istorie nu a luat sfârșit. Ne propunem să ameliorăm etatismul și birocrația tocmai pentru a decanta un stat flexibil, puternic prin specializare și competentă. Fiind convinși că nu putem concepe o societatea armonioasă în afara unor intervenții strategice ale statului, noi, milităm pentru:

 • intervenția statului în economie pentru asigurarea unor reguli concurențiale corecte  și egale; statul trebuie să sprijine micul producător.
 • intervenția statului pentru asigurarea protecției sociale;
 • controlul statului asupra rezervelor naturale strategice;
 • asigurarea de către stat, în urma unei restructurări profunde, a unui sistem sanitar  public eficient și civilizat;
 • asigurarea de către stat a unui învățământ public modern, adaptat noilor provocări  globale;
 • modernizarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere, feroviare, fluviale, maritime și aeriene;
 • asigurarea de către stat a securității publice și politicii de apărare.

Pe baza acestor valori, Partidul ARCA militează în plan practic pentru identificarea și înlăturarea ideologiilor sau acțiunilor extremiste, autoritariste sau totalitariste fie sub forma globalistă, fie sub forma autarhistă. Considerăm că România are nevoie de un guvern puternic, dependent de încrederea Parlamentului poporului. Ne pronunțăm pentru un sistem electoral de tip proporțional. Considerăm legitimă pluralitatea de interese și platforme politice. Suntem în favoarea stabilității constituționale, optând pentru mecanisme rigide de modificare a Constituției.

Cu considerație,

Partidul ARCA – Dreptate Adevăr Credință

1 comentariu

 1. Hi, this is a comment.
  To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
  Commenter avatars come from Gravatar.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.